SMOG-1 június 17-ei megbeszélés

A megbeszélést Bandi bácsi Kovács Róbert bemutatásával kezdte, aki Józsa Viktor helyébe lépett. Az Energetika tanszéken doktorandusz és a hőtechnikával foglalkozik.

A megbeszélés előtt volt egy video-konferencia beszélgetés a Gauss team-mel, ezen az antennák nyitásáról illetve a műholdunk körül felhasználható térrészről folyt a beszélgetés. A konklúzió, hogy az antenna nyitást a pályára állítás után kell megoldani, és nem lehet felhasználni a kibocsátó szerkezetet.

Dudás Levente készített egy modellt az antenna behajtogatásról és kinyitásról, melynél már bowden antennát és poliészter cérnát használt.

Az egy pont meghibásodás kezelése miatt az antenna nyitásnak az akkumulátor meghibásodása esetén is működnie kell. Mivel a napelemek a kis teljesítményük miatt nem használhatók közvetlenül, ezért kondenzátorok felhasználásával oldanánk meg a nyitáshoz szükséges energia tárolását. A megfelelő elektromos és mechanikai paraméterekkel rendelkező kondenzátor felkutatása folyamatban van..

A hőtechnikai modellt a gépészek a nyár végére elkészítik, ehhez már meg van minden irodalmuk.

A műholdunk tömegmodelljének megalkotása a gépészek feladata. Ezen tömegmodellre akkor lenne szükség, ha nem sikerülne elkészülnünk a műholddal a felbocsátás előtt 3 hónappal. Ezen modellbe mágneses fékező anyagot is tennénk, ami egy kísérlet a műhold légkörbe való visszatérésének gyorsítására.

Levente COM (kommunikációs rendszer) panelje kész a hőkamrás tesztelésre.

Az OBC (OnBoard Computer, fedélzeti számítógép) beültetése elkészült, jelenleg a programozása folyik.

Géczy Gábor elkészült a doziméter egy példányával, amit termikusan is tesztelt. A doziméter sikeresen visszaolvasta a RadFET szenzorok gyári kalibrációs feszültségeit. A termikus tesztekből kiderült, hogy a szenzorok meghajtására használt áramgenerátornak kis mértékű hőmérséklet függése van, az ebből adódó mérési hibát a hőkamrás mérések után nyert kalibrációs adatokkal szoftveresen kompenzálni fogjuk.

Budapest 2016. június 24.

Hödl Emil Viktor