Delft egyetemi PocketQube workshop

Március 24-én Európa egyik legnagyobb műszaki egyeteme, a Delft University of Technology szervezésében került megrendezésre az első nemzetközi PocketQube workshop. Ennek a konferenciának a célja, hogy személyesen összehozza az 5 centiméteres maximális élhosszúsággal rendelkező PocketQube osztályba tartozó pikoműholdak fejlesztőit a világ minden tájáról. Minden kontinensről érkeztek résztvevők és előadók, hazánkat Géczy Gábor és Herman Tibor képviselte a SMOG-1 műhold fejlesztőcsapatából.

A rendezvényt megelőző este Delftben a konferencia előadói egy oldottabb hangulatú vacsorán ismerhették személyesen meg egymást, ahol már nagy érdeklődés fogadta az új magyar kisműholdat.

Delft pocketqubes

A workshop 24-én pénteken egész nap zajlott az egyetemen, ahol egy konferenciateremben reggeltől estig előadásokat hallgathattak meg a résztvevők a fejlesztőcsapatokat képviselő előadóktól. A hallgatóság jelentős többsége kisműholdon dolgozó fejlesztőmérnök, vagy az űripar iránt érdeklődő egyetemi hallgató volt, de képviseltette magát pár nagyobb az űrszegmensben tevékenykedő professzionális cég is. Géczy Gábor tartotta a SMOG-1 kisműholdról szóló előadást délután, amelyet nagy érdeklődéssel fogadtak a résztvevők. Az előadás után rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóságban, amelyek jelentős részének megválaszolására a szűk időkeret miatt már csak az előadások közötti szünetekben volt lehetőség. Az előadásokon sok hasznos fejlesztési tapasztalat és technikai információ hangzott el, amelyekből minden résztvevő okulhatott, nem beszélve a kapcsolatépítésről.

A konferencia zárása után az érdeklődőknek lehetősége adódott megtekinteni a delfti egyetem műholdvezérlő központját, amelyet egy oldott hangulatú búcsúzó vacsora követett.

A tavaszi félévre várható a műhold elkészülte, majd nyáron a végső tesztelések következhetnek. A földi állomásunk is sokat fog fejlődni a tavaszi félévben, áprilisban várható a rendszeres műhold követések elindulása, hogy gyakorlatot szerezzünk a SMOG-1 üzemeltetéséhez.

A konferencia honlapja: Delft PocketQube Workshop.
Géczy Gábor prezentációja (pdf, angol): Delft SMOG-1 prezentáció.

Budapest 2017. április 11.

Géczy Gábor